Kwaliteit en Veiligheid

Onze cultuur van Kwaliteit en Veiligheid in de zorgverlening

Het Erasmeziekenhuis heeft zich geëngageerd in een actieve inzet tot verbetering van kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening.

Het kwaliteitsbeheer en het risicobeheer streven een uitgesproken doelstelling van uitmuntendheid en veiligheid van de zorg na, met bijzondere aandacht voor de patiënt en diens betrokkenheid op diverse niveaus.

Wij promoten een kwaliteitsbeheer waarbij de directie, de zorgprofessionals en de patiënten samenwerken om een veiliger zorgsysteem uit te bouwen: een systeem waarin de dienstverleners trots zijn op hun zorgverlening van de hoogste kwaliteit, en waarbij de patiënten er gerust in zijn dat ze de veiligst mogelijke verzorging krijgen.

Onze kwaliteit wordt aangestuurd, herkend en erkend dankzij indicatoren die het voor iedereen mogelijk maken om de zorgactiviteiten in het hele zorgtraject van de patiënt te optimaliseren.

Risicobeheer

Anticiperen op risico’s

De veiligheid van patiënten en personeel waarborgen en het risico van fouten en incidenten beperken door:

  • evaluatie en prioriteitbepaling voor risico’s die geïdentificeerd worden per dienst, specialisatie of proces;
  • uitwerking van een actieplan tegenover deze risico’s.

Aangifte van incidenten en omgang ermee door de patiënt/familie

Wij stellen alles in het werk om aan iedereen zorgverlening van de hoogste kwaliteit aan te bieden. We beseffen echter goed dat incidenten kunnen voorvallen terwijl u, uw kind of een naaste in ons ziekenhuis verblijft of passeert. Het is belangrijk ons hierover te informeren via dit formulier. Zo helpt u ons om ons te verbeteren zodat dit niet opnieuw voorvalt.

Opgelet: dit formulier is niet te vergelijken met een klacht, en evenmin met een bemiddelingsverzoek. Voor meer inlichtingen in dit verband neemt u contact op met de Ombudsdienst.

gettyimages-1449632094_1.jpg

Ongewenste voorvallen

Analyse van de ongewenste voorvallen om herhaling te voorkomen en om de veiligheid van de zorg te verhogen.

Dit beleid vergt een proactieve aanpak en samenwerking tussen alle leden van het ziekenhuisteam, om een veilige en betrouwbare omgeving te creëren.

Continu verbeteren

Indicatoren voor follow-up

Het Erasmeziekenhuis doet geregeld aan zelfevaluatie, met behulp van indicatoren. Een indicator voor kwaliteit en voor veiligheid van de zorgverlening is een hulpmiddel om een gezondheidstoestand, een praktijk of het optreden van een voorval te meten. Dit evaluatie-instrument helpt ons richting te geven aan onze prioriteiten en onze actieplannen voor verbetering. Voor het management is de follow-up van indicatoren een beleidsinstrument om beslissingen te nemen en de verbeteringen te evalueren.

De zorgkwaliteit wordt continu verbeterd dankzij de analyse van de resultaten van de indicatoren, de enquêtes inzake patiëntervaringen en de aangiftes van ongewenste voorvallen.

Accreditering

De directie van het Erasmeziekenhuis heeft zich geëngageerd in het accrediteringsproces van Accreditation Canada (ACI). Het gaat hier om een continue cyclus met als doel de zorgkwaliteit steeds hoger te tillen.

De accreditering is een methode voor evaluatie van de conformiteit van het geheel van alle processen in het ziekenhuis in verhouding tot internationaal vastgelegde en erkende normen, teneinde stappen voor continue verbetering van de kwaliteit te lanceren en/of te ondersteunen en te consolideren.

gettyimages-1344785495-patient_partenaire.jpg

Patiëntenparticipatie

Het Erasmeziekenhuis hecht veel belang aan de ontwikkeling van het Patiënt-Partnerschap.

Klik hier voor meer informatie.

Contact

Dienst Kwaliteit, Veiligheid en Patiëntenparticipatie

securite [dot] qualite [at] hubruxelles [dot] be