U bent student

Onderwijs behoort tot de 3 missies van het H.U.B 

Het H.U.B (academisch ziekenhuis Brussel) vormt in zijn hoedanigheid van academisch ziekenhuis een uitgelezen plek voor kennisoverdracht, en dit in zijn drie samenstellende instellingen: het Erasmeziekenhuis, het Jules Bordet Instituut en het Kinderziekenhuis HUDERF. 

Het onderwijs voor alle gezondheidszorgberoepen (artsen, verpleegkundigen, paramedici, laboratoriumtechnologen, …) vindt plaats op het terrein, zo dicht mogelijk bij de medische en verzorgende teams en de patiënten.

Een studentenjob binnen het H.U.B?

Werken in het Erasmeziekenhuis, dat betekent toetreden tot het H.U.B: een grote academische ziekenhuispool maar ook een menselijke en dynamische omgeving!  

Maak kennis met ons aanbod! Raadpleeg onze diverse jobcategorieën en dien je kandidatuur in voor een studentenjob!

Stage lopen bij onze teams

Het ziekenhuis verwelkomt geregeld stagiairs in geneeskunde, verpleegkunde of voor secundair onderwijs, en dit ongeacht het diploma (bachelor, universitair, …). Om te solliciteren naar een stage, stuur een e-mail naar:  

Geneeskunde, Heelkunde
(vous devez lui adresser, au plus tard 4 mois avant le début du stage : les dates exactes de début et de fin du stage, une liste de 4 services dans l'ordre de préférence où vous souhaitez effectuer le stage et un CV actualisé.)
Laboratorium
Afdeling Verpleegkunde (verpleegkundige, verloskundige, specialisatie, Masters, enz.)
Fysiotherapie, Logopedie
Overige (administratieve, secretariële, logistieke ondersteuning, etc.)

Beleid inzake de privacy van studenten die stage lopen of onderzoekswerk verrichten binnen de Instelling