Patiëntenparticipatie

Het Erasmeziekenhuis, en bij uitbreiding het hele H.U.B (Academische Ziekenhuis van de ULB), hecht véél belang aan de ontwikkeling van het Patiënt-Partnerschap.

Wat betekent deze benadering?

Wij stimuleren en ondersteunen de patiënt om partner te worden in zijn eigen zorgverlening: 

 • Door erop toe te zien dat hij tijdens zijn hele zorgtraject zo veel mogelijk informatie krijgt; 
 • Door oor te hebben voor zijn beleving van, en zijn ervaringen met de ziekte; 
 • Door rekening te houden met zijn prioriteiten en zijn doelstellingen; 
 • Door aan te sturen op beslissingen na overleg met hem; 
 • Door rekening te houden met zijn suggesties aangaande zijn zorgtraject. 

Wij willen heel graag dat patiënten die dat wensen, ingeschakeld kunnen worden op het institutionele niveau. 

Dit principe kan diverse vormen aannemen:  

 • Meewerken aan de opleiding van de professionals; 
 • Betrokken worden bij het onderzoek; 
 • Andere patiënten met vergelijkbare gezondheidsproblemen begeleiden; 
 • Deelnemen aan institutionele denkoefeningen om de kwaliteit, de veiligheid en de tevredenheid van patiënten te verbeteren.  
gettyimages-1344785495-patient_partenaire.jpg

Hoe wordt dit Patiënt-Partnerschap georganiseerd?

Het Patiënt-Partnerschapsproject ontwikkelt zich volgens vier krachtlijnen die zich manifesteren op diverse niveaus in de behandeling en die de patiënten integreren in hun hoedanigheid van:     

 • Hoofdrolspelers in hun zorgtraject; 
 • Contactpersonen voor de teams van zorgprofessionals om de patiëntervaring te verbeteren (getuigenissen, gespreksgroepen, de patiënt als coach, …); 
 • Gesprekspartners met wie de zorgprofessionals samenwerken om de diverse processen te verbeteren (patiëntencomité, …); 
 • Actieve spelers in de denkoefeningen met betrekking tot relevantie en coherentie van onderzoeks- en opleidingsprojecten binnen het Erasmeziekenhuis en het H.U.B. 

Ontdek hier de getuigenis van mevr. Anh Thi Nguyen, patiënt en expert in oncologie: zij maakt deel uit van het team Kwaliteit, Veiligheid en Patiënt-Partnerschap en deelt hier haar ervaringen als collega en coach.  

Het Comité van Patiënten-Partners (CPP)

Er werd in het Erasmeziekenhuis maar ook in elke andere samenstellende instelling van het H.U.B een Comité van Patiënten-Partners (CPP) opgericht om deze institutionele implicatie van patiënten te activeren. 

Waarom zou u lid worden van dit Comité van Patiënten-Partners (CPP)?  

Als u al een of meer ervaringen had met de zorgverlening in het Erasmeziekenhuis, en als u deze wenst te delen, dan verwelkomen we u graag in dit comité. 

Als CPP-lid wordt u een echte partner van de instelling en draagt u niet alleen actief bij tot de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverlening aan uzelf en aan de andere patiënten, maar ook aan de continue opleiding van de zorgverleners.  

U neemt deel aan geregelde ontmoetingen of aan brainstormgroepen die zich buigen over vragen rond de patiëntervaringen in het ziekenhuis. Het spreekt vanzelf dat u altijd vrij bent om al dan niet deel te nemen aan hetgeen u wordt aangeboden.  

Bijvoorbeeld:  

 • Uw mening geven over documenten die voor alle patiënten bestemd zijn; 
 • Suggesties formuleren voor de verbetering van het zorgtraject; 
 • Maatregelen of wijzigingen voorstellen aangaande de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverlening (preventie van infecties of valpartijen, identiteitscontrole van patiënten, …);  
 • Denksporen aanreiken voor bepaalde aspecten van de behandeling. 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen? 

 • U bent ouder dan 18 jaar; 
 • U bezoekt geregeld het Erasmeziekenhuis; 
 • U bent bereid om bedenkingen of constructieve adviezen aan te reiken; 
 • U wenst andere mensen te helpen en bij te dragen tot een doel dat de eigen gezondheidssituatie overstijgt; 
 • U drukt zich courant uit in het Frans en/of het Nederlands; 
 • U geeft blijk van luistervaardigheid en empathie;  
 • U toont betrokkenheid en belangstelling met/voor andere patiënten, andere klinische teams of de instelling; 
 • U bent beschikbaar en gemotiveerd om u voor de vereiste tijd te engageren: minstens 5 bijeenkomsten van telkens 2 uur per jaar. 

Hoe wordt u lid van het CPP (Comité van Patiënten-Partners)? 

Het volstaat een mail te sturen naar Partenariat-patients [dot] qualite [at] hubruxelles [dot] be en kort (max. een A4-pagina) uw motivatie uiteen te zetten voor uw deelname aan het Comité van Patiënten-Partners. Vergeet niet om al uw contactgegevens (naam, voornaam, adres en telefoonnummer) te vermelden. 

Is het voor u niet mogelijk om ons een e-mail te sturen, dan kan dit ook met een gewone brief naar: 

Directie Kwaliteit, Veiligheid en Patiëntenparticipatie
H.U.B – Campus Anderlecht 
Lenniksebaan 808  
1070 Brussel 

Wij zullen uw kandidatuur met aandacht onderzoeken en binnen 30 dagen contact met u opnemen. 

Tot wat engageert u zich? 

 • Actief deelnemen aan minstens 3 / 5 CPP-vergaderingen per jaar; 
 • Voor een periode van 2 jaar; 
 • Het vertrouwelijke karakter van alle gedachtewisselingen strikt respecteren. Informatie die in het CPP wordt gedeeld, is onderworpen aan vertrouwelijkheidsregels die vergelijkbaar zijn met het beroepsgeheim. Met dat doel ontvangt elk lid een opleiding rond deze thematiek. Elk lid van het comité ondertekent in dit verband ook een vertrouwelijkheidscharter; 
 • Een luisterend oor hebben voor de anderen en zich constructief opstellen; 
 • Het gaat hier om een engagement op vrijwillige basis; 
 • U geniet verzekeringsdekking tijdens uw aanwezigheid in de instelling; 
 • De instelling neemt uw reis- en parkeerkosten voor haar rekening. 

Hoe verlopen deze vergaderingen? 

 • De comités vergaderen minstens 5 keer per jaar in fysieke aanwezigheid (oktober, december, februari, april, juni); 
 • De datums en tijdstippen worden in overleg met de deelnemers bepaald; 
 • Op de campus van Anderlecht; 
 • Extra vergaderingen zijn mogelijk, afhankelijk van de projecten; 
 • Elke vergadering wordt in goede banen geleid door een coördinator vanuit de instelling en een patiënt-comitélid; 
 • Er wordt een agenda opgesteld en maximaal een week voor de ontmoeting overgemaakt; 
 • Uiterlijk 1 maand na de ontmoeting wordt een verslag opgesteld en ter goedkeuring naar de deelnemers gestuurd; 
 • Elke vergadering start met de goedkeuring van het verslag van de vorige ontmoeting. 

Kan ik mijn engagement opzeggen?  

U kunt te allen tijde verzaken aan uw verdere medewerking. 

U moet ons dit melden via e-mail aan Partenariat-patients [dot] qualite [at] hubruxelles [dot] be

Contact

Cel Kwaliteit, Veiligheid en Patiëntenparticipatie

Partenariat-patients [dot] qualite [at] hubruxelles [dot] be (Partenariat-patients[dot]qualite[at]hubruxelles[dot]be)